Naslovnica Hercegovina UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU

UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU

UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU

Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje u saradnji sa Domom zdravlja Ljubinje i uz podršku kompanije Novo Nordisk je u subotu, 23.11.2019. uspješno provelo akciju : „Prevencija komplikacija dijabetesa kroz edukaciju i poboljšanje kontrole dijabetesa u Regiji Trebinje 2019“. „Ispred Udruženja dijabetičara Trebinje se zahvaljujemo svim zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Ljubinje na čelu sa direktoricom dr Slavicom Piljević i dr Savu Novokmetu na ukazanoj podršci i učestvovanju u svakoj od provedenih aktivnosti. Odziv osoba sa dijabetesom je bio zadovoljavajući. Izvršena su im mjerenja % HbA1c, pregledi stopala monofilament testom, provjerene glikemije, izvršene su grupne i individualne edukacije o značaju dobre glikemijske kontrole u prevenciji komplikacija dijabetesa i načinima postizanja dobre kontrole glikemije, izvršena je edukacija/ hipoglikemijski menadžment/za 17 osoba sa čestim hipoglikemijama o pravilnoj administraciji inzulinske terapije, pravilnom samomjerenju šećera u krvi i pravilnom vođenju dnevnika samokontrole. Od strane ljekara, endokrinologa provedena su individualna savjetovanja i pregledi, podijeljeni su aparati za mjerenje šećera u krvi, vodići za dijabetes i dr. edukativni materijali,“ rekli su nam u Udruženju.

UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU

“Kroz provedene aktivnosti smo unaprijedili svijest i znanje o značaju i načinima dobre kontrole glikemije u prevenciji komplikacija dijabetesa, što će zasigurno kod velikog broja dijabetičara rezultirati pozitivnim promjenama u životnim stilovima, uz pridržavanje terapije i savjeta ljekara, te tako spriječiti ili odgoditi javljanje ozbiljnih komplikacija dijabetesa. Kroz ove aktivnosti smo informisali i javnost, djelimično olakšali položaj dijabetičara i unaprijedili saradnju sa timovima porodične medicine u Opštini Ljubinje” rekla je dr Turanjanin Slavica, endokrinolog iz Opšte bolnice Trebinje. “Ovim aktivnostima između ostalog , utvrđena je loša kontrola glikemije kod velikog broja osoba sa dijabetesom. Pacijenti su bili zadovoljni koristima, koje su im pružene kroz projekat, a naročito oni koji su bili loše regulisani, jer su na ovaj način brže i jednostavnije dobili savjete ljekara dijabetologa,”kazala je dr Turanjanin.

UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU

Nada Bijedić je istakla da je analizom rezultata utvrđena velika potreba za nastavkom ovih aktivnosti, jer je obuhvaćen neznatan broj oboljelih od dijabetesa u odnosu na ukupan broj registrovanih dijabetičara u ovoj Opštini, kao i zbog činjenice da Dom zdravlja Ljubinje, kao ni ostalih šest Opština Regije Trebinje nema endokrinologa/dijabetologa, niti edukovane medicinske kadrove/dijabetes edukatore/ za dobru edukaciju u prevenciji komplikacija dijabetesa. Ona je najavila da će nastavkom ovih aktivnosti u 2020. godini Udruženje nastojati barem djelimično umanjiti ove probleme omogućavajući i osobama sa dijabetesom koje su na tabletama 5 ili više godina, gojaznim osobama sa dijabetesom Tip 2 i osobama na inzulinskoj terapiji, koje imaju česte hipoglikemijske događaje neophodne edukacije kroz edukativna predavanja i edukativne radionice / brojanje ugljenih hidrata, mjerenja glikoliziranog hemoglobina( HbA1c), mjerenja šećera u krvi, krvnog pritiska, indeksa tjelesne težine i individualna savjetovanja i edukacije ljekara dijabetologa o načinima postizanja dobre kontrole dijabetesa s ciljem preveniranja komplikacija dijabetesa/.
„Ove aktivnosti su nastavak prethodnih, uspješno realizovanih aktivnosti Udruženja. Udruženje se kontinuirano bavi ovom problematikom i aktivno zalaže za sprečavanje ili značajno odgađanje komplikacija dijabetesa kroz edukacije pacijenata, čime će se značajno popraviti i kvalitet života osoba koje žive sa dijabetesom,“rekla je nam je ona.

UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU
UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU
UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU
UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU
UDRUŽENJE DIJABETIČARA TREBINJE U LJUBINJU

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here