Naslovnica Trebinje Imate dijabetes? Sve o samokontroli glukometrom!

Imate dijabetes? Sve o samokontroli glukometrom!

Osobe oboljele od dijabetesa znaju da više faktora utiče na dobijenu vrijednost mjerenja šećera u krvi. Ono što je izuzetno važno je da ste pri svakom mjerenju pravilno rukovali aparatom – glukometrom i obavili cijeli postupak na propisan način.

Prenosiimo vam šta je sve neophodno da bi ste dobili tačnu vrijednost glukoze u krvi:

a) PROVJERA TAČNOSTI GLUKOMETRA (aparat za mjerenje glukoze tj. šećera u krvi)

Poređenje vrijednosti glukoze
Uporedili ste vrijednosti glukoze dobivene na glukometru i u laboratoriji. Rezultati se razlikuju i niste sigurni šta nije u redu te koliko se možete osloniti na rezultate koje dobivate mjerenjem kod kuće. Cilj nam je razjasniti moguće uzroke različitih vrijednosti i upozoriti na greške koje možete napraviti u mjerenju i prilikom upoređivanja s drugim aparatima, rezultatima ili metodama.

Imate dijabetes? Sve o samokontroli glukometrom!

b) PONAVLJANJE MJERENJA ISTIM GLUKOMETROM U ISTE OSOBE

1.Način dobivanja kapljice
Način dobivanja kapljice krvi za mjerenje glukoze vrlo je bitan za tačnost rezultata. Navodimo primjer. Uzeli ste uzorak krvi i izmjerili vrijednost glukoze. Ponovno ste stisnuli prst kako biste dobili još jednu kapljicu krvi za novo mjerenjei i dobili ste bitno različite rezultate. Razlog tome može biti činjenica da ste drugi put za dobivanje kapljice krvi iz istog mjesta morali ječe stiskati. Pri stiskanju se oštećuje tkivo i izlazi stanična tekućina. Dakle, u takvom će slučaju u drugoj kapljici osim krvi biti mješavina tekućina koje uobičajeno imaju različitu koncentraciju glukoze i time dovesti do drukčijeg očitanja. Najveće razlike kod uzastopnih mjerenja primjetit ćete u situacijama kada je prisutna visoka koncentracija glukoze u krvi.

Ponavljanja mjerenja u pravilu se ne preporučuju, ali ako primjetite stvarno neobične rezultate, prije ponavljanja mjerenja svakako prvo provjerite ispravnost postupka.

2.Ponovljivost mjerenja
Čak i kad biste imali identičan uzorak krvi, vrlo vjerovatno da biste dobili ponešto različite rezultate. Pravite li isti kolač 10 puta, svaki put će biti malo drukčiji. Laboratorijski analizatori imaju strogo definisane standarde za većinu parametara potrebnih za dobivanje tačnih rezultata, a dopuštena odstupanja su vrlo mala. Glukometri za kućnu upotrebu proizvedeni su prema drukčijim standardima- ISO 15197/ Svjetska norma za tačnost glukometra/. Naime, glukometrima je zadatak praćenje bolesti i u tu svrhu su prihvatljivi drukčiji standardi. Npr.ako se izmjerieni rezultati razlikuju 15%, u terapijskom je smislu sasvim svejedno dobijete li rezultat 20 mmol/L ili 23 mmol/L. Dobivene vrijednosti predstavljaju hiperglikemiju i Vaša reakcija na oba rezultata treba biti jednaka.

3.Promjenjivost glukoze u krvi
Mjerite nekoliko puta, i to tako da se svaki put ubodete iznova. Osim mogućih odstupanja iz primjera 2, ne treba zanemariti činjenicu da u stvarnosti vrijednosti glukoze u krvi mogu vrlo brzo rasti ili padati. Unutar jednog sata vrijednost glukoze može porasti ili pasti i više od 10 mmol/L. Dakle, promjena može biti za 1 mmol/L svakih 6 minuta. Prema tome, dobijete li u dva uzastopna mjerenja rezultate 10,5 i 11,0 mmol/L, moguće da nije posrijedi odstupanje glukometra, nego trenutačno glukoza stvarno raste.

Imate dijabetes? Sve o samokontroli glukometrom!c) POREĐENJE S DRUGIM GLUKOMETROM
Trenutna svjetska norma za glukometre dopušta odstupanje rezultata do ±15% od referentnog laboratorijskog mjerenja. Zamislite da na jednom glukometru dobivate 10% više vrijednosti, a na drugom 10% niže. Iako su oba mjerenja unutar dopuštenih granica, rezultat na prvom glukometru je preko 20% viši od onog na drugom. Vjerovatno ćete na temelju dobivenih rezultata zaključiti da jedan od glukometrara nije ispravan, što ne mora biti tačno. Zato poređenje rezultata dvaju glukometara nije preporučljiva. Ako to ipak učinite i dobijete bitno različite podatke, preporučljivo je oba glukometra provjeriti kod proizvođača ili u laboratoriji.

d) POREĐENJE S LABORATORIJOM
Tačnost glukometra može se provjeriti poređenjem vrijednosti glukoze dobivene na njemu s onom dobivenom u laboratoriji. Pri tome je potrebno uzeti u obzir nekoliko faktora koji utiču na tumačenje rezultata.
1.Vrijeme- Potrebno je izmjeriti glukozu glukometrom istovremeno s davanjem uzorka u laboratoriju. Sjetite se da je koncentracija glukoze u krvi promjenjiva i da zavisi od trenutka uzimanja uzorka za analizu.
2.Vrsta uzorka- Izmjerena vrijednost glukoze u kapilarnoj krvi uobičajeno je do 105 viša od izmjerene u venskoj krvi.Zbog toga je bitno upoređivati iste uzorke. Ako laboratorij određuje vrijednost iz kapilarne krvi, idealno bi bilo u istoj kapi krvi odrediti vrijednost glukometrom čiju tačnost želite provjeriti.
3.Kombinacija faktora- Izmjerite li glukozu kod kuće na svom glukometru te odete u laboratoriju i 45 minuta kasnije date uzorak krvi, imaćete kombinaciju svih faktora koji mogu uticati na rezultate. Takvi se rezultati nikako ne mogu upoređivati.

e) NAJČEŠĆI RAZLOZI NETAČNIH REZULTATA
Ako ste dobili neobičan rezultat mjerenja, potrebno je utvrditi radi li se o odstupanju i koji je uzrok. Najčešći razlog netačnog rezultata je greška u postupku prilikom korištenja glukometra. Stoga proanalizirajte sve elemente koji su mogli dovesti do greške u mjerenju, koje opisujemo u nastavku.

f) TEST TRAKICEImate dijabetes? Sve o samokontroli glukometrom!

Je li test trakicama istekao rok trajanja?
Redovno pratite rok trajanja test trakica koje koristite i nemojte koristiti one s isteklim rokom. Nakon isteka roka trajanja u pravilu će rezultati biti lažno povišeni, tako da se u njih više ne možete pouzdati.

Jeste li test trakice čuvali prema preporukama iz uputstva?
Ako glukometar koji imate koristi test trakice pakovane u bočice, nakon svakog korištenja test trakica bočicu valja čvrsto zatvoriti. Tako osiguravate da test trakice traju do isteka roka naznačenog na kutiji. Naime, izlaganje test trakica vanjskim uslovima uzrokuje njihovo ubrzano propadanje, u izraženijim slučajevima čak i prije isteka roka trajanja.

Test trakice koje su pakovane zasebno, znatno su manje podložne vanjskim uticajima i time pogodne za osobe koje rjeđe kontrolišu glukozu u krvi.

Čuvanje test rakica na temperaturi izvan raspona navedenog u uputstvu može uzrokovati njihovo brže propadanje i dobivanje pogrešnih rezultata mjerenja. Stoga test trakice držite na sobnoj temperaturi, daleko od izvora toplote, kao što su npr. radijatori ili mašine za pranje veša, ali ne u frižideru.

U slučaju da dobivate neobične rezultate mjerenja, još jednom provjerite glukozu u krvi s novim test trakicama za koje ste sigurni da su bili čuvani prema preporuci proizvođača.

Imate dijabetes? Sve o samokontroli glukometrom!g) POSTUPAK

Jeste li kodirali glukometar?
Glukometri mnogih proizvođača još uvijek zahtijevaju kodiranje prilikom otvaranja svake nove kutije test trakica. Naime, test trakice se od serije do serije razlikuju po svojoj osjetljivosti na glukozu. Stoga je glukometar potrebno „prilagoditi“ novim test trakicama, kako biste bili sigurni da će ispravno očitavati vrijednosti glukoze. Taj postupak zove se kodiranje. U slučaju da aparat zaboravite kodirati, možete dobivati vrijednosti koje od tačnih odstupaju i više od 40%.

Glukometre firme APOMEDICAL nije potrebno kodirati, jer to oni sami čine prilikom svakog umetanja test trakice. Time je izbjegnuta mogućnost greške koja bi eventualno mogla dovesti do netačnog rezultata.

Jeste li oprali ruke?
Naoko banalna sitnica može itekako uticati na dobiveni rezultat mjerenja. Zamislite da ste pojeli malo grožđa i nakon određenog vremena poželili vidjeti kako Vam je to uticalo na nivo glukoze u krvi. Obavite mjerenje i dobijete rezultat koji Vam se učini vrlo visokim. Velika je vjerovatnost da je u kapljicu krvi dospjelo i nešto glukoze s Vaših prstiju, te dobiveni rezultat u stvari ne predstavlja nivo glukoze u Vašoj krvi. Zato je ruke važno dobro oprati prije svakog mjerenja glukoze u krvi.

Jeste li obrisali prvu kap?
Prije svakog mjerenja glukoze glukometrom osnovno je pravilo dobro oprati ruke i pažljivo ih posušiti. U nekim situacijama niste u mogućnosti oprati ruke. U takvom slučaju učinite jači ubod. Komadom vate obrišite prvu dobivenu kap krvi i mjerenje obavite iz druge kapi. Takva mogućnost je dozvoljena jedino u slučaju da niste prethodno rukama dirali voće ili drugu hranu koja sadrži glukozu. Ako su Vam ruke uprljane voćem, pouzdan rezultat mjerenja glukoze u krvi glukometrom nije moguće dobiti bez pranja ruku.

Jeste li dezinfikovali ubodno mjesto alkoholom?
Ako ste za dezinfekciju ubodnog mjesta odlučili koristiti alkohol, imajte na umu kako on može djelovati. Njegovo djelovanje na tačnost rezultata može biti dvojako- razrjeđuje uzorak i u nekim slučajevima može sudjelovati u reakciji na mjernom polju unutar test trakice. Oba razloga mogu biti odgovorna za pogrešan rezultat mjerenja. Ako koristite alkohol, ubodno mjesto je potrebno dobro osušiti i tek tada započeti mjerenje.
U kućnim uslovima najbolje je ubodno mjesto oprati sapunom i toplom vodom, posušiti i tada početi postupak mjerenja.

Imate dijabetes? Sve o samokontroli glukometrom!Je li kapljica krvi bila premala?
Neki glukometri ne mogu detektovati premalen uzorak krvi. U slučaju da je uzorak krvi na mjernom polju kod tih glukometara premalen, može se dobiti lažno nizak rezultat.

Glukometri kompanije APOMEDICAL postupkom kapilarnog uvlačenja osiguravaju uzimanje tačne količine krvi potrebne za analizu. Na vrhu test trakice nalazi se kapilara koju je dovoljno prisloniti na kapljicu krvi, tako da kapilara u test traci uvuče potrebnu količinu krvi. Nakon što uzmu dovoljan uzorak krvi, glukometri kompanije APOMEDICAL On Call Vivid zvučnim signalom potvrđuju ispravnost postupka i početak mjerenja. U slučaju nedovoljnog uzorka krv, glukometar će javiti grešku i neće obaviti mjerenje, kako bi se izbjeglo dobivanje pogrešnog rezultata.

Jeste li istiskivali kapljicu krvi?
Jako istiskivanje kapljice krvi dovodi do raspadanja ćelija i izlaska ćelijske tekućine (sukrvice) zajedno s kapilarnom krvi. Koncentracija glukoze u ćelijama razlikuje se od one u krvi, što dovodi do netačnih rezultata mjerenja. Ako ubod nije dovoljno dubok i dobijete premalu kapljicu krvi, ponovite mjerenje novim ubodom.

Nada Bijedić, dijabetes edukator

Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here