Naslovnica Trebinje Udruženje dijabetičara Trebinje uvijek aktivno u borbi protiv dijabetesa!

Udruženje dijabetičara Trebinje uvijek aktivno u borbi protiv dijabetesa!

 

Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje, u saradnji sa Domom zdravlja Trebinje, i uz pomoć donacije farmaceutske kompanije Novo Nordisk Pharma doo, u sklopu projekta “Prevencija komplikacija dijabetesa kroz edukaciju i poboljšanje kontrole u Regiji Trebinje 2017”, je u subotu izvršilo besplatno mjerenje glikoliziranog hemoglobina /HbA1c/ za 50 osoba sa dijabetesom koje su 5 ili više godina na terapiji tabletama.

Od ukupnog broja pregledanih, kod 23 osobe utvrđene su povišene vrijednosti glikoliziranog hemoglobina – iznad 8,0 % te je za ove osobe sprovedena edukacija o značaju i načinima postizanja dobre kontrole šećera u krvi i prevenciji dijabetesa, a izvršeni su i individualni pregledi i savjetovanja sa specijalistom endokrinologom.

Udruženje dijabetičara Trebinje uvijek aktivno u borbi protiv dijabetesa!

“Kroz pomenute aktivnosti smo unaprijedili svijest i znanje o značaju i načinima dobre kontrole glikemije u prevenciji komplikacija dijabetesa, što će kod velikog broja dijabetičara rezultirati pozitivnim promjenama u životnim stilovima, uz pridržavanje terapiji i savjetima ljekara, te tako spriječiti ili značajno odgoditi javljanje ozbiljnih komplikacija dijabetesa”, kaže predsjednica Udruženja osoba oboljelih od dijabetesa Trebinje Nada Bijedić.

“Kontinuirano radimo na  prevenciji dijabetesa, ranom otkrivanju i dijagnostificiranju šećerne bolesti, prevenciji akutnih i hroničnih komplikacija kod dijabetesa, smanjenju stigme i diskriminacije oboljelih od dijabetesa, promovisanju zdravih stilova života. Borimo se za prava osoba s dijabetesom kod svih aktera društva, naročito kod onih koji kreiraju politiku zdravstva, ” ističe Bijedić.

 

Bijedić kaže da se trebinjsko udruženje ovim problemom bavi već 9 godina i svojim radom postiže značajno vidljive rezultate u olakšavanju života osobama oboljelim od dijabetesa.

Do sada je Udruženje postiglo značajan uspjeh, omasovljeno je članstvo, aktivnim radom i kontinuiranim zagovaranjem borbe protiv dijabetesa postignut je inicijalni cilj, a to je da se u problem dijabetesa direktno uključuju svi društveni akteri.

Udruženje dijabetičara Trebinje uvijek aktivno u borbi protiv dijabetesa!

Pokazatelj našeg dobrog rada je i veliki broj učlanjenja osoba oboljelih od dijabetesa, članova njihovih porodica, zdravstvenih radnika i ljudi dobre volje, te je naše Udruženje po broju članova najbrojnije Udruženje u Republici Srpskoj. Broji oko 2500 članova, od kojih su prema našoj evidenciji 719 na inzulinskoj terapiji, 1303 na oralnim antidijabeticima, a ostalo su zastupnici, roditelji oboljelih, zdravstveni radnici, učenici Medicinske škole-volonteri i dr,” dodaje Bijedić.

Da udruženje dijabetičara Trebinje uspješno djeluje  na području Hercegovine, pored brojnog članstva, svjedoči i sve veća zainteresovanost medija za predstavljanjem aktivnosti Udruženja široj javnosti RS i BIH.

Koje su to posljedice i komplikacije dijabetesa?

Predsjednica Udruženja osoba oboljelih od dijabetesa Trebinje objašnjava da dugoročno povišena koncentracija glukoze u krvi kod osoba sa dijabetesom dovodi do oštećenja tkiva, od kojih su najčešće zahvaćeni krvni sudovi i nervi.

Zbog oštećenja ovih tkiva nastaju teške hronične komplikacije dijabetesa. Hronične komplikacije dijabetesa kao što su kardiovaskularna oboljenja/angina pectoris, infarkt miokarda, srčana dekompenzacija, cerebrovaskularna oboljenja/moždani udar, suženje karotidnih arterija, tranzitorni ishemijski atak, periferno arterijsko oboljenje/koje može dovesti do ulcera, gangrene i amputacija, dijabetička retinopatija /koja može dovesti do sljepila/, dijabetička nefropatija /koja može dovesti do zatajivanja bubrega i potrebe za uslugama hemodijalize/ i dijabetička neuropatija uzrokuju ogromno opterećenje za osobe koje žive sa dijabetesom, njihove porodice, društvo i ekonomiju u cjelini,” kaže Bijedić.

Ona dodaje da komplikacije dijabetesa značajno ugrožavaju kvalitet i kvantitet života osobe s dijabetesom, a liječenje komplikacija je najskuplji segment u dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti.

Udruženje dijabetičara Trebinje uvijek aktivno u borbi protiv dijabetesa!

Dobra kontrola nivoa glukoze u krvi predstavlja ključni faktor u prevenciji hroničnih komplikacija dijabetesa. Postoji više indikatora za praćenje i kontrolu glikemije. Mjerenjem glukoze u krvi može se odrediti njena trenutna koncentracija. Stoga je mjerenje koncentracije glukoze u krvi, koje sam pacijent obavlja kod kuće, vrlo važan indikator. Na temelju izmjerene koncentracije glukoze u krvi, osoba s dijabetesom treba da vodi dnevnik samokontrole glikemije koji predstavlja vrijedan izvor informacija ljekaru prilikom donošenja odluka o daljem toku terapije. Osim toga edukovana osoba s dijabetesom može u svakoj novoj situaciji donositi odluke važne za uspješan tretman, kao što je npr. usklađivanje ishrane, fizičke aktivnosti i doze lijeka koji koristi. Zato je važno da osoba s dijabetesom bude dovoljno edukovana i motivisana. Značajan partner u edukaciji i motivaciji, pored zdravstvenih radnika, ljekara i medicinskih sestara, treba da budu i udruženja osoba s dijabetesom”, naglasila je predsjednica trebinjskog udruženja i dodala da, ipak, često osobe s dijabetesom nisu edukovane ili dovoljno motivisane za redovnu samokontrolu glukoze u krvi.

“Pacijenti često ne vode dnevnik samokontrole i kod nekih su zbog neredovnih mjerenja podaci neopouzdani. Jedno mjerenje nivoa glukoze ne ne može pružiti ljekaru dovoljno informacija na osnovu kojih bi mogao donositi odluke značajne za dalji tok tretmana. Zato, uz vrijednosti iz dnevnika samokontrole, određujemo i nivo HbA1c, odnosno srednoročnu vrijednost glukoze u krvi”

“Često ne vode dnevnik samokontrole ili kod nekih podaci u dnevniku nisu pouzdani. Jedno mjerenje glukoze u krvi na tašte ne može pružiti ljekaru dovoljno informacija na osnovu kojih bi mogao donositi odluke značajne za dalji tok tretmana. Zato se za mjerenje srednjoročne vrijednosti glukoze u krvi koristi određivanje nivoa HbA1c /glikoliziranog hemoglobina/, koji odražava prosječnu vrijednost glikemije tokom posljednja tri mjeseca i najvažniji je kriterij po kojem se planiraju dalje terapijske mjere”, kaže Bijedić.

Usklađivanje terapije ključno za optimalnu glikoregulisanost pacijenta

Optimalna glikoregulacija usklađivanjem terapije ključna je u prevenciji hroničnih komplikacija dijabetesa. Naučne studije kazuju da smanjenje HbA1c za 1% dovodi do smanjenja rizika od srčanog infarkta za 14%, rizika od mikrovaskularnih komplikacija za 37 % i smrti povezane sa dijabetesom za 21, 5%. Stoga je jako važno svim osobama s dijabetesom osigurati dostupnost utvrđivanja nivoa HbA1c (glikoliziranog hemoglobina).

Udruženje dijabetičara Trebinje uvijek aktivno u borbi protiv dijabetesa!

Rutinsko određivanje nivoa HbA1c je danas u svijetu standard za procjenu kontrole glikemije kod osoba s dijabetesom i preporuke su da se vrši minimalno dva do tri puta godišnje. Na žalost, u našoj zemlji većini osoba s dijabetesom nije dostupno redovno mjerenje HbA1c, glikoliziranog hemoglobina”, naglašava Bijedić i dodaje da osim održavanja dobre koncentracije glukoze u krvi, jedan od veoma bitnih faktora u prevenciji komplikacija dijabetesa je dostizanje i održavanje optimalne tjelesne težine.

Osobe s dijabetesom tip 2 nerijetko su gojazne, a gojaznost dodatno doprinosi napredovanju inzulinske rezistencije, daljoj progresiji oboljenja i razvoju brojnih kardiovaskularnih komplikacija dijabetesa.

Zato je osobama s dijabetesom koje su gojazne izuzetno važno obezbijediti što bolju edukaciju i podršku u dostizanju optimalne tjelesne mase, kao i dostupnost lijekova koji će imati povoljan efekat i na gubitak viška kilograma,” zaključila je Bijedić i uputila apel svim ljudima da se hrane zdravo, vježbaju i redovno prate svoje zdravstveno stanje kako bi se preduprijedila ova bolest i izbjegle teške komplikacije.

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here