Naslovnica Hercegovina Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima

Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima

Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima


Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje u saradnji sa Domom zdravlja Berkovići i uz podršku Novo Nordiska je uspješno provelo akciju: „Prevencija komplikacija dijabetesa kroz edukaciju i poboljšanje kontrole dijabetesa u Regiji Trebinje 2019“.

Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima

„Ispred Udruženja dijabetičara Trebinje se posebno zahvaljujem menadžmentu Doma zdravlja Berkovići i zdravstvenim radnicima dr Milović Nadeždi i višoj medicinskoj sestri Đurica Biljani, kao i profesorici praktične nastave u Medicinskoj školi u Trebinju, Svjetlani Mučibabić i njenim učenicama Andrijani Domazet i Anđeli Đurica, koje su sa radošću učestvovale u svakoj od navedenih aktivnosti. Odziv dijabetičara je bio zadovoljavajući. Izvršena su im mjerenja % HbA1c, pregledi stopala monofilament testom, provjerene glikemije, izvršene su grupne i individualne edukacije o značaju dobre glikemijske kontrole u prevenciji komplikacija dijabetesa i načinima postizanja dobre kontrole glikemije, izvršena je edukacija/ hipoglikemijski menadžment/za 12 osoba sa čestim hipoglikemijama o pravilnoj administraciji inzulinske terapije, pravilnom samomjerenju šećera u krvi i pravilnom vođenju dnevnika samokontrole. Od strane ljekara, endokrinologa provedena su individualna savjetovanja i pregledi, a osobama koje nemaju aparate za mjerenje šećera u krvi podijeljeni su Wellion aparati sa pripadajućim trakicama i lancetama, vodići za dijabetes i dr. edukativni materijali,“ kazala je Nada Bijedić, predsjednica Udruženja dijabetičara Trebinje.

Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima
Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima
Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima
Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima

“Kroz današnje aktivnosti smo unaprijedili svijest i znanje o značaju i načinima dobre kontrole glikemije u prevenciji komplikacija dijabetesa, što će zasigurno kod velikog broja dijabetičara rezultirati pozitivnim promjenama u životnim stilovima, uz pridržavanje terapije i savjeta ljekara, te tako spriječiti ili odgoditi javljanje ozbiljnih komplikacija dijabetesa. Kroz ove aktivnosti smo informisali i javnost, djelimično olakšali položaj dijabetičara I unaprijedili saradnju sa timovima porodične medicine u Opštini Berkovići,” rekla je dr Svjetlana Grahovac, endokrinolog iz Opšte bolnice Trebinje. “Ovim aktivnostima između ostalog , utvrđena je loša kontrola glikemije kod velikog broja osoba sa dijabetesom. Pacijenti su bili zadovoljni koristima, koje su im pružene kroz projekat, a naročito oni koji su bili loše regulisani, jer su na ovaj način brže i jednostavnije dobili savjete ljekara dijabetologa,”kazala je dr Grahovac.

Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima
Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima

Bijedićeva je istakla da je analizom rezultata utvrđeno da postoji velika potreba za nastavkom ovih aktivnosti, jer je obuhvaćen neznatan broj oboljelih od dijabetesa u odnosu na ukupan broj registrovanih dijabetičara u ovoj Opštini, kao i zbog činjenice da Dom zdravlja Berkovići nema endokrinologa/dijabetologa, niti edukovane medicinske kadrove/dijabetes edukatore/ za dobru edukaciju I prevenciju komplikacija dijabetesa. Ona je najavila da će nastavkom ovih aktivnosti u 2020. godini Udruženje nastojati barem djelimično umanjiti ove probleme omogućavajući osobama sa dijabetesom koje su na tabletama 5 ili više godina, gojaznim osobama sa dijabetesom Tip 2 i osobama koje imaju česte hipoglikemijske događaje neophodnu edukaciju za prevenciju komplikacija dijabetesa kroz: edukativna predavanja i edukativne radionice, brojanje ugljenih hidrata, mjerenja glikoliziranog hemoglobina( HbA1c), mjerenja šećera u krvi, krvnog pritiska, indeksa tjelesne težine i individualna savjetovanja i edukacije ljekara dijabetologa o načinima postizanja dobre kontrole dijabetesa s ciljem preveniranja komplikacija dijabetesa.
„Ove aktivnosti su nastavak prethodnih, uspješno realizovanih aktivnosti Udruženja. Udruženje se kontinuirano bavi ovom problematikom i aktivno zalaže za prevenciju komplikacija dijabetesa kroz edukacije pacijenata, čime će se značajno popraviti kvalitet života osoba koje žive sa dijabetesom,“rekla je nam je ona.

Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima
Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima
Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here