Naslovnica Hercegovina Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima

Udruženje dijabetičara Trebinje u Berkovićima


Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje u saradnji sa Domom zdravlja Berkovići i uz podršku Novo Nordiska je uspješno provelo akciju: „Prevencija komplikacija dijabetesa kroz edukaciju i poboljšanje kontrole dijabetesa u Regiji Trebinje 2019“.

„Ispred Udruženja dijabetičara Trebinje se posebno zahvaljujem menadžmentu Doma zdravlja Berkovići i zdravstvenim radnicima dr Milović Nadeždi i višoj medicinskoj sestri Đurica Biljani, kao i profesorici praktične nastave u Medicinskoj školi u Trebinju, Svjetlani Mučibabić i njenim učenicama Andrijani Domazet i Anđeli Đurica, koje su sa radošću učestvovale u svakoj od navedenih aktivnosti. Odziv dijabetičara je bio zadovoljavajući. Izvršena su im mjerenja % HbA1c, pregledi stopala monofilament testom, provjerene glikemije, izvršene su grupne i individualne edukacije o značaju dobre glikemijske kontrole u prevenciji komplikacija dijabetesa i načinima postizanja dobre kontrole glikemije, izvršena je edukacija/ hipoglikemijski menadžment/za 12 osoba sa čestim hipoglikemijama o pravilnoj administraciji inzulinske terapije, pravilnom samomjerenju šećera u krvi i pravilnom vođenju dnevnika samokontrole. Od strane ljekara, endokrinologa provedena su individualna savjetovanja i pregledi, a osobama koje nemaju aparate za mjerenje šećera u krvi podijeljeni su Wellion aparati sa pripadajućim trakicama i lancetama, vodići za dijabetes i dr. edukativni materijali,“ kazala je Nada Bijedić, predsjednica Udruženja dijabetičara Trebinje.

“Kroz današnje aktivnosti smo unaprijedili svijest i znanje o značaju i načinima dobre kontrole glikemije u prevenciji komplikacija dijabetesa, što će zasigurno kod velikog broja dijabetičara rezultirati pozitivnim promjenama u životnim stilovima, uz pridržavanje terapije i savjeta ljekara, te tako spriječiti ili odgoditi javljanje ozbiljnih komplikacija dijabetesa. Kroz ove aktivnosti smo informisali i javnost, djelimično olakšali položaj dijabetičara I unaprijedili saradnju sa timovima porodične medicine u Opštini Berkovići,” rekla je dr Svjetlana Grahovac, endokrinolog iz Opšte bolnice Trebinje. “Ovim aktivnostima između ostalog , utvrđena je loša kontrola glikemije kod velikog broja osoba sa dijabetesom. Pacijenti su bili zadovoljni koristima, koje su im pružene kroz projekat, a naročito oni koji su bili loše regulisani, jer su na ovaj način brže i jednostavnije dobili savjete ljekara dijabetologa,”kazala je dr Grahovac.

Bijedićeva je istakla da je analizom rezultata utvrđeno da postoji velika potreba za nastavkom ovih aktivnosti, jer je obuhvaćen neznatan broj oboljelih od dijabetesa u odnosu na ukupan broj registrovanih dijabetičara u ovoj Opštini, kao i zbog činjenice da Dom zdravlja Berkovići nema endokrinologa/dijabetologa, niti edukovane medicinske kadrove/dijabetes edukatore/ za dobru edukaciju I prevenciju komplikacija dijabetesa. Ona je najavila da će nastavkom ovih aktivnosti u 2020. godini Udruženje nastojati barem djelimično umanjiti ove probleme omogućavajući osobama sa dijabetesom koje su na tabletama 5 ili više godina, gojaznim osobama sa dijabetesom Tip 2 i osobama koje imaju česte hipoglikemijske događaje neophodnu edukaciju za prevenciju komplikacija dijabetesa kroz: edukativna predavanja i edukativne radionice, brojanje ugljenih hidrata, mjerenja glikoliziranog hemoglobina( HbA1c), mjerenja šećera u krvi, krvnog pritiska, indeksa tjelesne težine i individualna savjetovanja i edukacije ljekara dijabetologa o načinima postizanja dobre kontrole dijabetesa s ciljem preveniranja komplikacija dijabetesa.
„Ove aktivnosti su nastavak prethodnih, uspješno realizovanih aktivnosti Udruženja. Udruženje se kontinuirano bavi ovom problematikom i aktivno zalaže za prevenciju komplikacija dijabetesa kroz edukacije pacijenata, čime će se značajno popraviti kvalitet života osoba koje žive sa dijabetesom,“rekla je nam je ona.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − one =