Naslovnica Hercegovina SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE

SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE

SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE

Kako smo već najavili 10.marta ove godine u Jutarnjem programu na Herceg TV vijest o otvaranju Savjetovališta za oboljele od šećerne bolesti, Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje u saradnji sa Domom zdravlja Trebinje i Gradom Trebinje, danas je i zvanično počelo sa radom i primilo prve pacijente.

Kao znak podrške, danas su nas posjetili predstavnici Gradske uprave Trebinja, Odjeljenje za porodicu, omladinu, kulturu i sport na celu sa Načelnicom gosp. Slađanom Skočajić, Odjeljenje za invalidsku i socijalnu zastitu Grada Trebinja, menadzment Doma zdravlja Trebinje, predstavnici Crvenog krsta Trebinje, predstavnici JU Dom penzionera Trebinje na čelu sa direktorom g.Ćapin Rajkom, kao i ljekari dr Projević i dr Maslesa, psiholog, medicinske sestre i dijetetičari iz Doma zdravlja i Opšte bolnice Trebinje. Tom prilikom je održan konstruktivan, radni sastanak i date sugestije i prijedlozi za dodatne aktivnosti, koje su jednoglasno prihvaćene.

SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE

Da podsjetimo, ambulanta za oboljele od šećerne bolesti je od 2020.godine, početkom pandemije koronavirusa izmještena u prostorije Udruženja, gdje su se kontinuirano pružale usluge savjetovanja i edukacije dijabetičarima.

Cilj Savjetovališta je da dobro osmišljenim obrazovnim programima i tretmanima pomogne osobama koje boluju od dijabetesa ili predijabetesa, kako bi unaprijedili svoje znanje o bolesti, te smanjili rizike od dugoročnih komplikacija.

Tim koji će voditi Savjetovalište ima stručno medicinsko znanje iz oblasti dijabetologije i može kvalitetno kontrolisati i edukovati dijabetičare bez nepotrebnog opterećivanja specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

Poznavajući svog pacijenta njegovo porodično i radno okruženje, navike, strah od bolesti i liječenja, individualnim pristupom koji se temelji na međusobnom povjerenju i poznavanju mogućnosti liječenja prihvatljivih uslovima života i rada svakog pacijenta, dijabetološki tim može podučiti i naučiti pacijenta kako bolest držati pod kontrolom.

Takođe, poznavajući dijabetičare i njihove porodice možemo djelovati preventivno kod osoba koje imaju faktore rizika za razvoj šećerne bolesti.

Osnovne laboratorijske pretrage koji svaki dijabetičar zbog kontrole bolesti mora obavljati biće dostupne u Savjetovalištu, gdje postoji precizni uređaj za praćenje HbA1c iz kapilarne krvi, te albumina iz urina, koji pojednostavljuju kontrolu dijabetesa našim dijabetičarima i još više čine zdravstvenu zaštitu kvalitetnijom i dostupnijom.

Praćenjem bolesti kroz Savjetovalište će se uštediti i zdravstveni novac, bolest će biti adekvatno praćena, neće se trošiti dodatna sredstva za troškove koje FZO refundira dijabetičarima, pacijenti neće trebati dodatno koristiti specijalističku konzilijarnu zdravstvenu zaštitu za nekomplikovane slučajeve, što prečesto prelazi u nepotrebnu dijagnostičku i drugu obradu.

Endokrinolozi Opšte bolnice Trebinje će na ovaj način biti dostupniji za brojne dijabetičare koji imaju komplikovanu bolest, a koju porodični ljekari ne uspiju dovesti pod kontrolu i za one koji se nužno moraju liječiti u bolnicama, a zbog preopterećenosti nekomplikovanim slučajevima na pregled i obradu dijabetologa moraju čekati mjesecima.

Medicinska sestra će imati mogućnost kroz individualni rad u Savjetovalištu u saradnji sa ljekarima podučiti dijabetičare o zdravoj ishrani, higijensko-dijetetskim mjerama i pravilnom načinu uzimanja oralne ili inzulinske terapije.

Imaćemo mogućnost u pravim životnim uslovima koji su itekako drugačiji od bolničkih, brzo i uspješno reagovati ukoliko postojeća terapija ne daje ili ne daje dovoljno dobre rezultate. Vrlo brzo možemo primjetiti greške koje pacijent pravi u liječenju, navikama ili dijetetskim mjerama i na njih možemo uspješno djelovati-naravno, ako pacijent želi učestvovati u liječenju.

Na kraju moramo napomenuti da će se svi dijabetičari moći s punim povjerenjem obratiti u Savjetovalište, kojem je ključna uloga i zadatak da pomogne bolesniku, da sam sa svojom bolesti bude zadovoljan i živi život bez ili uz što manje ograničenja i odricanja.

Kontinuirana edukacija osoba oboljelih od šećerne bolesti podrazumijeva osposobljavanje oboljelog (a po potrebi i članove njegove porodice) da što bolje razumije svoju bolest, njene akutne i hronične komplikacije, te mehanizme liječenja kroz edukacije, individualna i grupna savjetovanja i preglede, kućne posjete nepokretnim i slijepim dijabetičarima, mjerenja glikemija, tromjesečnog šećera, krvnog pritiska, BMI, mjerenja vitaminsko-mineralnog statusa, mjerenja starosti krvnih žila, određivanje tipa kože, preglede stopala monofilament tesom, obuku za pravilnu aplikaciju i korekciju inzulinske terapije, pravilno samomjerenje glikemija i vođenje dnevnika samokontrole.

Kroz Savjetovalište ćemo približno unaprijediti evidenciju o broju novoboljelih osoba od DM Tip2.

Predviđena je besplatna podjela aparata za mjerenje šećera u krvi, pripadajućih trakica i lanceta za novooboljele, mjerenje tromjsečnog šećera /HbA1c/, u cilju sprečavanja komplikacija dijabetesa, koje su značajan uzrok invalidnosti i preranih smrti (amputacije stopala i ekstremiteta, moždani infarkt, infarkt srca, gubitak vida, otkazivanje rada bubrega i potrebe za uslugama hemo dijalize).

Savjetovalište ovog tipa je veoma ozbiljan projekat Udruženja i zahtjeva zajednički angažman stručnih i odgovornih ljudi od strane zdravstvenih ustanova i predstavnika lokalne zajednice, jer se direktno tiče zdravlja građana Trebinja, koje je realno poražavajuće najvećim dijelom zbog novonastalih okolnosti svjetske krize, inflacije i pandemije virusa COVID-19, koji je rezultirao velikim porastom invalidnosti i preranih smrti dijabetičara u periodu od 2020 do 2023.godine.

Glavni saradnici/partneri su interesne institucije: Grad Trebinje, čiji je najveći prioritet i zadatak očuvanje zdravlja građana Trebinja, Dom zdravlja Trebinje sa svojim timovima Porodične medicine, kojima je očuvanje i unaprijeđenje zdravlja stanovništva po sistematizaciji poslova svrha osnivanja, društveno odgovorne kompanije, farmaceutske kompanije, kao i predstavnici svih medijskih kuća, koji imaju važnu ulogu u obavještavanju javnosti i izvještavanju građana o svim aktivnostima u Projektu.

Udruženje od samog osnivanja ima dobru i kontinuiranu saradnju sa Gradom Trebinje i zdravstveni ustanovama u Trebinju, jer nam je cilj isti, kontinuirana borba za očuvanje i unapređenje zdravlja građana oboljelih od dijabetesa i građana u riziku za obolijevanje.

Dijabetes je jedno od vodećih hroničnih oboljenja kako u svijetu, tako i u našoj zemlji i rastući je problem svih dobnih grupa, te se može govoriti o pandemiji ove bolesti. Dijabetes i komplikacije dijabetesa nameću ogromna opterećenja oboljelim, njihovim porodicama i društvu u cjelini. Nekontrolisani dijabetes i komplikacije dijabetesa uzrokuju značajan pad kvaliteta života i produktivnosti. Tri četvrtine troškova vezanih za dijabetes otpada na razne komplikacije dijabetesa, koje se u velikom broju slučajeva mogu prevenirati ili značajno odgoditi dobrom kontrolom oboljenja.

Šansa za preveniranje teških i skupih komplikacija je u što ranijem postavljanju dijagnoze i otpočinjanju tretmana.

Strategija naše borbe protiv dijabetesa na osnovu utvrđenih analiza upravo i donosi preporuke za aktivnosti unapređenja prevencije i tretmana dijabetesa u cilju zaustavljanja rastućeg broja osoba sa dijabetesom i smanjenja opterećenja, koje dijabetes i njegove komplikacije nameću osobama s dijabetesom, njihovim bližnjim, zdravstvenom sistemu i cjelokupnom društvu.

Dijabetes ne boli, ali je tihi ubica i kad zaboli kasno je, te zbog toga zaslužuje veliku pažnju svih društvenih aktera.

Trebinjsko udruženje dijabetičara godinama unazad brine o osobama oboljelim od dijabetesa i nailazi na dosta problema.

Mislimo da društvo u cjelini treba da iskoristi našu snagu, volju, ideje i na taj način će olakšati i sebi posao oko kreiranja što boljih zakona iz socijalne, ekonomske i zdravstvene zaštite.

U Republici Srpskoj imamo najsavremenije inzuline koji su besplatni za oboljele, ali još mnogo toga treba da se promijeni kako bi oboljeli od dijabetesa tip1 i tip2 bili u stanju da bolje kontrolišu svoju bolest i tako izbjegnu komplikacije koje su veoma teške za oboljele, a za zdravstveni sistem skupe.

Upravo zbog svega toga, ali prevashodno zbog visoke stope pojavnosti komplikacija dijabetesa, preranih smrti i invalidnosti Udruženje formira ovakvu jedinicu u cilju iznalaženja efikasnijih mjera za prevenciju i kontrolu dijabetesa, a po ugledu na zemlje iz okruženja.

Ovakve organizacione jedinice predstavljaju jedan od najsavremenijih oblika dijabetološke zaštite.

Aktivnosti Savjetovališta će biti usmjerene ka praćenju stanja zdrave i bolesne populacije, prevenciji i ranom otkrivanju dijabetesa i njegovih komplikacija, poremećaja i oboljenja koja su u vezi sa nepravilnom ishranom, adekvatan odabir dijetoterapije za oboljele, koji je obavezan vid liječenja uz medikamentozno liječenje, te integrisanje novih saznanja o ishrani svih slojeva stanovništva. U domenu rada savjetovališta je zdravstveno-vaspitna promocija pravilnog stila življenja, promocija pravilne ishrane, pravilne suplementacije, nemedicinsko liječenje dijabetesa kardiovaskularnih oboljenja, hipertenzije, bolesti gastrointestinalnog trakta, steatozne jetre, i organizacija ishrane bolesnika.

Ocjena nutritivnog statusa pojedinca podrazumjeva dijetetska ispitivanja i antropometrijska mjerenja, koja se obavljaju najsavremenijom metodom i aparaturom. Ovakva analiza sastava tijela daje uvid u količinu proteina, minerala, vitamina, tjelesnu masnoću, čistu mišićnu masu, nemasno tkivo, težinu, obim struk-kuk, odnos gornjeg i donjeg dijela tijela, edem, te olakšava postavljanje dijagnoze i praćenje zdravstvenog stanja.

Udruženje dijabetičara planira da dobro osmišljenim edukativnim programom i tretmanima pomogne osobama koje boluju od dijabetesa ili pre-dijabetesa da unaprijede znanja o svojoj bolesti, da zdravo žive, smanje rizik od dugoročnih komplikacija odnosno steknu kontrolu nad svojom bolešću.

Savjetovalište za dijabetes je važno i zbog sigurnosti koje pruža dijabetičarima, jer će im tu biti dostupne sve informacije vezane za njihovu bolest kao i edukacija o korištenju insulina, pravilnoj aplikaciji inzulina, korekciji inzulinske terapije, kontroli šećera u krvi i mokraći, glikoliziranom hemoglobinu, pravilnoj upotrebi glukometra, pravilnom samomjerenju glukoze i vođenju dnevnika samokontrole, načinima spriječavanja nastanka komplikacija, redovnim kontrolama, te savjetima o higijensko dijetetskom režimu. Edukativni programi i edukativne radionice koje će provoditi udruženje dijabetičara u saradnji sa Domom zdravlja Trebinje su polazište u prevenciji obolijevanja i komplikacija od dijabetesa. Edukacija je najvažniji lijek protiv dijabetesa i njegovih komplikacija i traje od prvog dana života u različitim sferama našeg života. Stalno se edukujemo i doedukujemo.

Mjerenja i preventivni pregledi će građanima i oboljelim biti dostupni svaki radni dan u prostorijama udruženja, naselje Tini od strane medicinskog osoblja, edukovanog za dijabetes u vremenu od 10h do 15h.

Savjetovanje će se provoditi i sistemski u fiksnom dogovorenom terminu, a za grupno savjetovanje ili individualno prema dogovoru (dva puta mjesečno u trajanju od dva sata). Tokom savjetovanja sagledavaće se farmakoterapijska istorija i donositi plan liječenja. Pacijenti će se dodatno edukovati o načinu djelovanja njihovih antidijabetika, riziku od hipoglikemije ukoliko je povećan kod primjene propisanog lijeka, samokontroli glukoze u krvi, drugim mogućim nuspojavama propisane terapije i načinu njihove prevencije.

Pacijenti su obavezni donijeti laboratorijske nalaze i otpusno pismo (ako su hospitalizovani).

Svi građani koji sumnjaju da boluju od šećerne bolesti ili traže savjet kako da ovu bolest kontrolišu ili smanje njene negativne posljedice mogu da posjete Savjetovalište za dijabetes.

Zakazivanja i detaljne informacije će biti dostupne u Ambulantama porodicne medicine Doma zdravlja Trebinje, na stranici Udruzenja, na broj telefona 065/732 754 i na mejl adresu: diabettrebinje@gmail.com

SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE
SAVJETOVALIŠTE ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U SKLOPU UDRUŽENJA DIJABETIČARA TREBINJE

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here