Naslovnica Trebinje Povećan broj ilegalnih migranata na području istočne Hercegovine

Povećan broj ilegalnih migranata na području istočne Hercegovine

U zoni odgovornosti Jedinice Granične policije /JGP/ Trebinje od početka ove godine prilikom ilegalnog prelaska ili pokušaja otkriveno je 88 državljana zemalja visokog migracionog rizika, od kojih samo u avgustu 49 lica, saopšteno je iz Granične policije BiH.
O povećanom broju ilegalnih migranata na području istočne Hercegovine direktor Granične policije BiH Zoran Galić i njegov pomoćnik za organizaciju i operacije Slobodan Krstić razgovarali su u Trebinju sa načelnikom Terenske kancelarije Jug Čapljina Robertom Perićem i komandirom JGP Trebinje Aleksandrom Krsmanovićem.

Galić je rekao da, prema operativnim saznanjima, obavještajnim podacima i izvještajima relevantnih međunarodnih tijela, BiH trenutno nije izložena masovnom migracionom pritisku, međutim, situacija u zemljama regiona, naročito u Srbiji i Makedoniji, gdje duže boravi veći broj migranata, ukazuje na moguće aktivnosti migranata i pronalaska alternativnih ruta kretanja prema zemljama EU koje mogu uključivati i tranzit preko teritorije BiH.

“Evidentirani slučajevi u ovoj godini ukazuju na to da migranti iz zemalja visokog migracionog rizika u pojedinačnim slučajevima i u manjim grupama nastoje koristiti teritoriju BiH kao tranzitno područje na putu prema zemljama EU”, naveo je Galić, ističući da su pripadnici Granične policije BiH tokom ove godine u ilegalnom prelasku granice otkrili 311 lica.

On je dodao da je Granična policija blagovremeno sačinila lokalne i regionalne planove u slučaju većeg ili masovnog priliva izbjeglica na granicu BiH, te da je na centralnom nivou sačinjen okvirni plan njihovog djelovanja, kojim je predviđena preraspodjela ljudskih potencijala i materijalno-tehničkih resursa na dijelove granice gdje bi se ukazala potreba, u skladu sa mogućnostima ove policijske agencije.

Galić je napomenuo da su ilegalne migracije u nadležnosti više organa u BiH, te da Granična policija preduzima niz preventivnih i represivnih mjera i radnji radi nadziranja granice koje podrazumijevaju patrole, nadzor i osmatranje, prikupljanje obavještajno-bezbjednosnih podataka, postavljanje zasjeda i kontrolnih punktova, zaprečavanje mjesta pogodnih za ilegalne prelaske granice, te operativne akcije i mješovite patrole uz zajedničku granicu BiH sa susjednim zemljama.

Na sastanku je istaknuta dobra saradnja sa Službom za poslove sa strancima BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i svim organima u BiH i susjednim zemljama relevantnim za pitanja ilegalnih migracija.

Srna

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here