Naslovnica Trebinje Elektro-Hercegovina: automatizacijom do kvalitetnije usluge

Elektro-Hercegovina: automatizacijom do kvalitetnije usluge

Zavisno preduzeće Elektro-Hercegovina je u proteklom periodu nabavila je i u 10 kV-nu mrežu ugradila 38 trofaznih prekidača za daljinsko komandovanje i upravljanje na srednjenaponskoj mreži /reklozera/, koji će omogućiti kvalitetnije i stabilnije snabdijevanje potrošača električnom energijom – javlja Radio Trebinje.

Reklozeri su uvezani u sistem daljinske kontrole i upravljanja u dispečerskom centru preduzeća, čiji je specijalizovani softver omogućio da paketu bude realizovan i pilot projekat ugradnje lokatora kvarova sa mogućnošću daljinske komunikacije.

Nebojša Rikalo, izvršni direktor za tehničke poslove u Elektro-Hercegovini, pojasnio je da će se ovim opremanjem sistema brže otkrivati mjesto kvara, što će znatno uticati i na brzinu njegovog otklanjanja na mreži i smanjenje trajanja prekida u isporuci električne energije.

On je dodao da su prioritetne lokacije za ugradnju reklozera bili dalekovodi koji napajaju šira gradska područja u Nevesinju i Ljubinju i važnije potrošače, ali i dalekovodi sa statistički najvećim brojem ispada, te oni izgrađeni na nepristupačnim terenima i sa većim brojem dužih otcjepa.

„Prema raspoloživim podacima procjenjuje se da je trajanje beznaponskih pauza na dalekovodima skraćeno za prosječno 70% po potrošaču. Ugradnjom lokatora kvarova postiglo se brzo otkrivanje mjesta kvara pri čemu nisu neophodne manipulacije prekidačima i rastavljačima kako se to radi klasično. Na ovaj način trajanje beznaponskih pauza svodi se na najmanju moguću mjeru, a nepotrebne manipulacije prekidačem izbjegnute su u potpunosti“, pojasnio je Rikalo.

On je dodao da je Elektro-Hercegovina u prethodne tri godine izvršila kompletnu pripremu svih napojnih trafostanica 35/10 kV za implementaciju SCADA/DMS/OMS sistema, čije se provođenje u svih pet distribucija iz sistema Elektroprivrede Republike Srpske očekuje u ovoj godini.

Realizacija projekta se očekuje u naredne tri godine i tada će se iz dispečerskog centra Elektrohercegovine moći vršiti nadzor i upravljanje nad svim trafostanicama 35/10 kV i njihovim pripadnim elementima, što će se sigurno odraziti na bolji kontinuitet isporuke električne energije, tj. manji broj prekida u isporuci električne energije i njihovo kraće trajanje“, ističe Rikalo.

Radio Trebinje

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here