Naslovnica RS/BiH Rodić: Trgovina ljudima u BiH u porastu, potrebne strožije kazne!

Rodić: Trgovina ljudima u BiH u porastu, potrebne strožije kazne!

Dok broj žrtava trgovine ljudima u BiH konstantno raste, sudovi odgovornima za ova krivična djela izriču uslovne ili minimalne zatvorske kazne.

Izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima u BiH koji je pripremilo Ministarstvo bezbjednosti BiH, odnosno državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, pokazao je od deset osuđenih sedmoro dobilo kazne od osam mjeseci od tri godine zatvora, dok su ostali dobili uslovne kazne.

Lani je, prema podacima iz izvještaja, identifikovano 48 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, dok ih je godinu ranije bilo 35, a tri godine ranije svega 16.

Od 48 žrtava 43 su državljanina BiH i pet iz Ukrajine, Gambije, Srbije i Kube.

Izvještaj Ministarstva bezbjednosti pokazuje da su najčešće žrtve mahom žene i djeca. BiH je, kako je navedeno u izvještaju, suočena sa problemom trgovine ljudima kao zemlja porijekla, tranzita kao i odredišta.

Najviše ljudi lani je u BiH iskorišćeno za prosjačenje, potom za seksualnu i radnu zloupotrebu, a zabilježen je slučaj jedne prodaje radi prisilnog sklapanja braka.

Član Zajedničke komisije za ljudska prava u Parlamentu BiH Dragutin Rodić smatra da su posljednji podaci o trgovini ljudima zabrinjavajući što, kako kaže, govori o ozbiljnosti sa kojom BiH treba da se bavi ovim problemom. Naglasio je da je potrebno pooštriti kazne za ta krivična djela.

– Radi se o veoma teškim krivičnim djelima i one treba da budu snažnije kako bi se dodatno išlo ka smanjenju broja žrtava u cilju veće bezbjednosti svih građana – kazao je Rodić.

Naglašava da se BiH u vezi sa mnogim stvarima ponaša kao da je usamljeno ostrvo i kao da se stvari dešavaju u Evropi, mimo nas, i da će nas to zaobići.

– Treba maksimalno pojačati kontrolu – rekao je Rodić.

Direktorka Međunarodnog foruma solidarnosti (MFS) EMMAUS Amela Efendić nedavno je ocijenila da se slučajevi trgovine ljudima u BiH rješavaju presporo.

– Trgovina ljudima kod nas nije shvaćena kao druga krivična djela. Kazne su propisane, ali su daleko od implementacije. Izriču se puno manje kazne od onih propisanih zakonom – istakla je Efendićeva.

Djeca

U izvještaju je istaknuto da je stav nadležnih da policijske agencije i tužilaštva još ne angažuju sve svoje kapacitete na istraživanju krivičnih djela trgovine djecom koja borave i rade na ulici.

– U narednom periodu tom problemu treba posvetiti veliku pažnju – navedeno je u izvještaju.

Glas Srpske

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here